การรับประกัน (เช่าซื้อ)


การรับประกันสินค้า

• การเริ่มต้นการรับประกัน

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด จะรับประกันรถใหม่ นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถไฟฟ้า

• ระยะเวลาการรับประกัน

ภายในระยะเวลา เช่าซื้อ

• ขอบเขตการรับประกัน

- แบตเตอรี่ รับประกัน ( ตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ )

- ระบบขับเคลื่อน กล่องคอนโทรล ชุดควบคุมไฟ ( ตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ )

การรับประกันดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การใช้งาน และการบำรุงรักษาตามตารางนัดหมายและได้รับการตรวจเช็คจากช่างบริการของบริษัท เท่านั้น

• ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

- ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้งานรถไฟฟ้าไม่ถูกต้อง และการละเลย ไม่เอาใจ ใส่บำรุงรักษา ตามที่กำหนดไว้ใน “คู่มือการใช้งานรถไฟฟ้า”

- ความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการไม่ได้รับการตรวจเช็คกับบริษัทฯ ตลอดช่วงระยะรับประกันที่บริษัทฯ กำหนด หรือเข้ารับการตรวจเช็คไม่ครบทุกระยะ

- ความเสียหาย ซึ่งเกิดกับวัสดุส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ

- ความเสียหาย ที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพ ต่อเติมชิ้นส่วน

- ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ


การบริการหลังการขาย (เช่าซื้อ)


การบริการหลังการขาย

• บริการจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าทั่วประเทศโดยรถบริการที่ปลอดภัย ตรงเวลานัดหมาย มีการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบ โดยช่างบริการของบริษัทฯ

• บริการตรวจเช็คตามระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ

1.รับประกันคุณภาพตามระยะเวลา เช่าซื้อ

2.ตรวจเช็คระยะทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา เช่าซื้อในพื้นที่บริการ

3.ตรวจเช็คระยะประกันตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ ( ตรวจเช็ค 1 – 5 – 12 นอกพื้นที่บริการ )

4.ฟรี ค่าอะไหล่ ตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ ( ตามเงื่อนไขบริษัท ฯ )

5.ฟรี ค่าแรง ค่าเดินทาง ตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ ( ตามเงื่อนไขบริษัท ฯ )

• บริการซ่อมในระยะรับประกัน

บริษัทฯ มีบริการซ่อมและบำรุงรักษารถในระยะรับประกัน โดยช่างบริการเคลื่อนที่ถึงจุดใช้งานของลูกค้า โดยมีส่วนลดค่าแรง การเดินทาง และส่วนลดค่าอะไหล่ที่นอกเหนือการรับประกัน

• บริการซ่อมพ้นระยะรับประกัน

เพื่อให้ลูกค้าใช้งานรถได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีทีมช่างบริการซ่อมและบำรุงรักษารถภายหลังพ้นระยะรับประกัน ด้วยอัตราค่าบริการตามตารางมาตรฐาน

• การบริการอะไหล่

บริการอะไหล่รถสยามรถไฟฟ้าทุกรุ่นโดยจัดส่งทั่วประเทศ