โปรโมชั่น “ลุ้นกันทั้งครอบครัว” เพียงซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด รุ่นใดก็ได้ (STC และ SEV) ที่สาขาหลักและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน ได้สิทธิลุ้นรับ IPhone x 64GB เดือนละ 1 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2561
*เมื่อซื้อสินค้ารับทันที Gift Set ชุดของแถม และรับประกันคุณภาพฟรี 1 ปี!!!
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการโปรโมชั่น “ลุ้นกันทั้งครอบครัว” เฉพาะลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รถสามล้อ STC, รถสามล้อไฟฟ้าSEV และรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เท่านั้น
  2. การซื้อสินค้าหรือเงื่อนไขในการซื้อขายสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รถกอล์ฟไฟฟ้า SEV ต้องอยู่ในประเภทซื้อสดเท่านั้น
  3. ในการติดต่อผู้โชคดี บริษัทฯจะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านทางโทรศัพท์ (ตามเบอร์ในบัตรรับประกัน) ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้เกิน 3 ครั้งขึ้นไป หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในของรางวัลดังกล่าว บริษัทฯจะทำการหาผู้โชคดีสำรองถัดไป
  4. ของรางวัล IPhone X บริษัทฯจะทำการจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วไปโดยตรง ภายใน 30 วันหลังจากการประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการ
  5. สำหรับรางวัล IPhone X บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล ความสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  7. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯและสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  8. ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัล โดยมีเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล และลูกค้าจะต้องจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าที่ลูกค้าได้รับ
  9. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. ในกรณีที่ทางบริษัทฯตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลที่เกี่ยวข้องใดๆให้กับลูกค้าและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

จับรางวัลและประกาศผลรางวัล

      ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการในเพจ “H SEM Motor รถสามล้อ STC” และ “H SEM Motor รถกอล์ฟ รถสามล้อไฟฟ้า SEV”