เอช เซม มอเตอร์ สาขาภูเก็ต มีความยินดีเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน
STC&SEV The solution to Any Business

       บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถกอล์ฟไฟฟ้า SEV และรถสามล้อเพื่อการพาณิชย์ STC เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ทั้งในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัย สนามกอล์ฟ รวมถึงภาคเกษตรกรรม อุสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการใช้รถขนส่งขนาดเล็ก
คล่องตัว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยมลพิษออกสู่อากาศในราคาที่สามารถจับต้องได้

       เพื่อให้ลูกค้าและผู้สนใจได้ทราบถึงความตั้งใจจริงใจ ในการบริหารงานควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และได้ทดสอบประสิทธิภาพของรถกอล์ฟไฟฟ้า SEV และรถสามล้อเพื่อการพาณิชย์ STC ด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน ตามกำหนดการดังนี้

กิจกรรม: งานทดสอบประสิทธิภาพรถกอล์ฟไฟฟ้า SEV และรถสามล้อเพื่อการพาณิชย์ STC
วัน: วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
เวลา: 12.00 - 15.30 น.
สถานที่: ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต

       *ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึกจาก เอช เซม มอเตอร์
สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อได้ที่ 062-464-9252

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด